• White Poly Cotton Tape

  ነጭ ፖሊ የጥጥ ካሴት

  ነጭ ፖሊ የጥጥ ካሴት 1. ለእንክብካቤ መሰየሚያ ማተሚያ ፡፡ 2. ተስማሚ የህትመት መንገድ-ደብዳቤ ማተሚያ ፣ ሮታሪ ፣ የሐር ማያ ገጽ ፣ ማካካሻ ፣ የሙቀት ማስተላለፊያ ፡፡ 3. የ OEKO የምስክር ወረቀት. 4. የ GRS የምስክር ወረቀት.
 • Off-White Poly Cotton Tape

  ኦፍ-ነጭ ፖሊ የጥጥ ካሴት

  ከነጭ-ፖሊ ፖሊ ጥጥ የተሰራ ቴፕ 1. ለእንክብካቤ መሰየሚያ ማተሚያ ፡፡ 2. ተስማሚ የህትመት መንገድ-ደብዳቤ ማተሚያ ፣ ሮታሪ ፣ የሐር ማያ ገጽ ፣ ማካካሻ ፣ የሙቀት ማስተላለፊያ ፡፡ 3. የ OEKO የምስክር ወረቀት. 4. የ GRS የምስክር ወረቀት.
 • White Cotton Tape

  ነጭ የጥጥ ካሴት

  ነጭ የጥጥ ካሴት 1. ለእንክብካቤ መሰየሚያ ማተሚያ ፡፡ 2. ተስማሚ የህትመት መንገድ-ደብዳቤ ማተሚያ ፣ ሮታሪ ፣ የሐር ማያ ገጽ ፣ ማካካሻ ፣ የሙቀት ማስተላለፊያ ፡፡ 3. የ OEKO የምስክር ወረቀት. 4. የ GRS የምስክር ወረቀት.
 • Black Cotton Tape

  ጥቁር የጥጥ ካሴት

  ጥቁር የጥጥ ካሴት 1. ለእንክብካቤ መለያ ስእሎች ማተሚያ ፡፡ 2. ተስማሚ የህትመት መንገድ-ደብዳቤ ማተሚያ ፣ ሮታሪ ፣ የሐር ማያ ገጽ ፣ ማካካሻ ፣ የሙቀት ማስተላለፊያ ፡፡ 3. የ OEKO የምስክር ወረቀት. 4. የ GRS የምስክር ወረቀት.
 • Off-White Cotton Tape

  ኦፍ-ነጭ የጥጥ ካሴት

  ከነጭ-ከጥጥ ጥጥ የተሰራ ቴፕ 1. ለእንክብካቤ መሰየሚያ ማተሚያ ፡፡ 2. ተስማሚ የህትመት መንገድ-ደብዳቤ ማተሚያ ፣ ሮታሪ ፣ የሐር ማያ ገጽ ፣ ማካካሻ ፣ የሙቀት ማስተላለፊያ ፡፡ 3. የ OEKO የምስክር ወረቀት. 4. የ GRS የምስክር ወረቀት.